Capturing lights: 36 per roll or 24 per second.

Nit a la terra

Production company: Goroka
TV: BTV
Year: 2016

DeuWatts

Production company:
Goroka
TV: BTV
Year: 2016